Personakt

Anders Ambjörnsson

Åbo Älvsåkersby.

Kaldzmand:1645-10-30 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)Se fil 1645-10-30 Öjersbo skattegård.doc

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok