Personakt

Anders Carlsson

Ryttare 52 sedan 56, Kongsbacka Kompani.

Generalmönstring:1689 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 1)Ryttare nr 52 under Korpral Petter Hulth i andra korpralskapet, vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Fältmarskalken och Generalguvernören Rutger von Ascheberg.
Generalmönstring:1694-08 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 1)Ryttare nr 56 under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.

Källor

1)Generalmönsterrulla