Personakt

Anders Larsson (Spijk)

Ryttare 61, Kungsbacka Kompani.

Generalmönstring:1689 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)Ryttare under Korpral Petter Hulth i andra korpralskapet, vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst,
anfört av Fältmarskalken och Generalguvernören Rutger von Ascheberg.
 
Generalmönstring:1694-08 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)Ryttare nr 61 under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Afskedad:1700 1)

Källor

1)Generalmönsterrulla