Personakt Antavla

Anders Isaksson

Far:Isak

Tingsnotering:1669-10-07 Norge 1)Svend Isachson i Tomeröd Bengt Isaksson i Ganndal, Anders Isaksson i Norge och hans suoger Anders Laursen i Dauröd på hans och hans hustrus vegner Nl Kirsten Isaksdotter som egfter 3 laugbud skiötte deres arfueparter efter foräldrerne i Isaks gård i Anderstorp och till deres broder Tore Isaksson och hans hustru Margrethe Nielsdotter och deres arfuingar och med sin egen arf ehr det den halfua skattegård dem nu ehr tillhörig och fremlagde fadrens bref, holdt på skiödet Hans Koch i Eskatorp och Ole Nielsson i Lyngås.

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok