Personakt

Anders Persson dy

Åbo Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Skeppare. Blev ca 77 år.

Född:omkring 1630
Mantalsskriven man:1669 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 1)
Mantalsskriven man:1670 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1671 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1672 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1673 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 5)
Mantalsskriven änkling:1674 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1675 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 7)
Skeppare:från 1675 till 1683 8)skuta S Peter, 25 läster
Mantalsskriven man:1676 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1677 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 10)
Mantalsskriven man:1678 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 11)
Stämd:1678-03-07 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 12)EVIIAAAG:12 sid 55
Mantalsskriven man:1679 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1681 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 14)
Mantalsskriven man:1682 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 15)
Mantalsskriven man:1683 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 16)
Mantalsskriven man:1684 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 17)
Mantalsskriven man:1685 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 18)
Mantalsskriven man:1686 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 19)
Stämde:1686-02-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 12)EVIIAAAG:15 Bild 147
Anders Persson i Hjelmered på sin och medrederes vägnar Cit: Per Svensson i Siken för 23 Rd som rester på ett skute kiöp efter hans sal faders testament. Pedher Svensson tillstod giället men sade att honom rester ett togh til skutan som de icke vilia låta fölia.Rätten resolverade att Peder Svensson bör fordringarna betala och söka lagl för toget och bevisa det i köpet böra beräknas efter han ännu dertill inga skiäl forevist.
 
Mantalsskriven man:1687 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 20)
Mantalsskriven man:1688 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 21)
Mantalsskriven man:1689 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 22)
Rusthållare:1689 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 23)Ryttare Jöns Tott, Korpral Petter Hulth andra Korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Mantalsskriven man:1690 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 24)
Bebor:1690 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Stämd:1691-01-26 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 12)EVIIAAAG:16, Bild 5, No 4
Tingsnotering:1691-01-26 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 12)EVIIAAAG:16 sid 37 Nr 153
Mantalsskriven man:1692 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 26)
Bebor:1693 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Mantalsskriven man:1693 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 27)
Mantalsskriven man:1694 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 28)
Bebor:1694 Hjälmared 4 "Anders Persons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Rusthållare:1694-08 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 23)Ryttare nr 58 Jöns Tott under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Mantalsskriven man:1695 Hjälmared 4 "Anders Hanssons gård", Älvsåker sn, (N) 29)
Mantalsskriven man:1696 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 30)
Mantalsskriven man:1697 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 31)
Dopvittne:1697-10-03 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 32)Lars Månsson i Hjälmared
Dopvittne:1697-10-24 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 32)Börta Hansdotter i Hjälmared
Mantalsskriven man:1698 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 33)
Bebor:1698 Hjälmared 4 "Anders Persons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Mantalsskriven man:1699 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 34)
Bebor:1700 Hjälmared 4 "Anders Persons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Mantalsskriven man:1700 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 35)
Mantalsskriven man:1701 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 36)
Bebor:1702 Hjälmared 4 "Anders Persons gård", Älvsåker sn, (N) 25)
Mantalsskriven man:1702 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 37)
Mantalsskriven man:1703 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 38)
Mantalsskriven man:1704 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 39)
Mantalsskriven man:1705 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 40)
Mantalsskriven man:1706 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 41)
Mantalsskriven man:1707 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 42)
Död:1707-12-17 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 43)

Äktenskap med Anna Andersdotter (<1640 - ~1672)

Vigsel:omkring 1660

Barn:
Sigrid Andersdotter (~1664 - 1720)
Anna Andersdotter (~1666 - 1731)
Ingeborg Andersdotter (~1667 - 1736)

Äktenskap med Gunnur Eriksdotter (~1648 - 1725)

Vigsel:omkring 1674 Älvsåker sn, (N) 7)

Barn:
Kerstin Andersdotter (~1676 - 1708)
Börje Andersson (~1680 - 1725)
Per Andersson (1688 - 1750)

Källor

1)Mantalslängd Älvsåker 1669
  
2)Mantalslängd Älvsåker 1670
  
3)Mantalslängd Älvsåker 1671
  
4)Mantalslängd Älvsåker 1672
  
5)Mantalslängd Älvsåker 1673
  
6)Mantalslängd Älvsåker 1674
  
7)Mantalslängd Älvsåker 1675
  
8)Sandklef "allmogesjöfart på Sveriges västkust"
  
9)Mantalslängd Älvsåker 1676
  
10)Mantalslängd Älvsåker 1677
  
11)Mantalslängd Älvsåker 1678
  
12)Fjäre häradsrätt Dombok
  
13)Mantalslängd Älvsåker 1679
  
14)Mantalslängd Älvsåker 1681
  
15)Mantalslängd Älvsåker 1682
  
16)Mantalslängd Älvsåker 1683
  
17)Mantalslängd Älvsåker 1684
  
18)Mantalslängd Älvsåker 1685
  
19)Mantalslängd Älvsåker 1686
  
20)Mantalslängd Älvsåker 1687
  
21)Mantalslängd Älvsåker 1688
  
22)Mantalslängd Älvsåker 1689
  
23)Generalmönsterrulla
  
24)Mantalslängd Älvsåker 1690
  
25)Jordebok
  
26)Mantalslängd Älvsåker 1692
  
27)Mantalslängd Älvsåker 1693
  
28)Mantalslängd Älvsåker 1694
  
29)Mantalslängd Älvsåker 1695
  
30)Mantalslängd Älvsåker 1696
  
31)Mantalslängd Älvsåker 1697
  
32)Födelse o dopbok Älvsåker
  
33)Mantalslängd Älvsåker 1698
  
34)Mantalslängd Älvsåker 1699
  
35)Mantalslängd Älvsåker 1700
  
36)Mantalslängd Älvsåker 1701
  
37)Mantalslängd Älvsåker 1702
  
38)Mantalslängd Älvsåker 1703
  
39)Mantalslängd Älvsåker 1704
  
40)Mantalslängd Älvsåker 1705
  
41)Mantalslängd Älvsåker 1706
  
42)Mantalslängd Älvsåker 1707
  
43)B-A Wernerson