Personakt

Anders Larsson

Åbo Strekered.

Stämd:1668-04-09 Strekered, Lindome sn, (O) 1)Anders larsson i Stregaröd suarade at hand inted hafuer hugget noget grönt, men format till en quarn som hegneriddaren hafuer gifuet hanom.
Kaldzmand:1669-12-02 Strekered, Lindome sn, (O) 1)Kronens Hejderider Jonas Högh, hans 1:e ting på nogre for skoul högge efter lengden. Kaldzmand Anders Laursen i Stregröd och Börge Björsen i Greggerödh.
Mantalsskriven man:1671 Strekered, Lindome sn, (O) 2)
Mantalsskriven man:1672 Strekered, Lindome sn, (O) 3)
Mantalsskriven utan bruk:1673 Strekered, Lindome sn, (O) 4)
Mantalsskriven man:1675 Strekered, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven man:1676 Strekered, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven sjuklig:1677 Strekered, Lindome sn, (O) 7)
Död:omkring 1677 Strekered, Lindome sn, (O) 8)

Sambo med


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Mantalslängd Lindome 1671
  
3)Mantalslängd Lindome 1672
  
4)Mantalslängd Lindome 1673
  
5)Mantalslängd Lindome 1675
  
6)Mantalslängd Lindome 1676
  
7)Mantalslängd Lindome 1677
  
8)Mantalslängd Lindome 1678