Personakt

Anders Persson

Kaldzmand:1669-11-18 Lerberg "berg", Älvsåker sn, (N) 1)Angående tvist med Skårby män angående flytt av Alafors bro mm

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok