Personakt

Anders Jönsson (Jensen)

Åbo Ramberg (1/1 krono).

Mantalsskriven man:1638 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 1)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1646 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1647 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1650 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1651 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 1)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1653 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1660 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1664 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1667 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1671 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1688 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 2)
Tilldelningshållare:1689 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 3)Ryttare Måns Buxbom, Korpral Petter Hulth andra Korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Tilldelningshållare:1694-08 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 3)Ryttare nr 62 Carl Torbjörnsson under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Rusthållare:1694-08 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 3)Ryttare nr 62 Carl Torbjörnsson under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.

Källor

1)B-A Wernerson
  
2)Jordebok
  
3)Generalmönsterrulla