Personakt

Anders Andersson

Åbo Gårda 2, Lindome "Båtsman". Blev ca 74 år.

Född:omkring 1625 1)
Stämd:1668-04-09 Gårda, Lindome sn, (O) 2)Anders Andersson sagde at hand self anden ganger fornat stubbe och det fiera åhr siden och sedan inted hugget och der paa gjorde sin aed
Mantalsskriven man:1669 Gårda 2, Lindome sn, (O) 3)
Tingsnotering:1670-05 Gårda, Lindome sn, (O) 2)Ambiörn Nebb på Brecken fuldmegtig på Ole Andersens wegne paa Hisingen i Gundersby i Bohus len och S... for hanom och sine eidskenden som b... med Biörn Tordson wed Berge och Anders Andersen wed Gårde skiöte deres arfueparter efter moder och fader och til forn:e Ole Andersens syster barn Anna Bendsdåtter och hendes arfuinger, och hafuer hindes fader Bengt Olsen ifrån fremmende folch jorden indlöst. Holt paa skiödet Ole Nielsen i Lyngås och Per Anderson i Alletorp och det ehr 1/4 part i garden.
Mantalsskriven man:1671 Gårda 2, Lindome sn, (O) 4)
Mantalsskriven man:1672 Gårda 2, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven man:1673 Gårda 2, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven man:1674 Gårda 2, Lindome sn, (O) 7)
Mantalsskriven man:1675 Gårda 2, Lindome sn, (O) 8)
Mantalsskriven man:1676 Gårda 2, Lindome sn, (O) 9)
Mantalsskriven båtsman:1677 Gårda 2, Lindome sn, (O) 10)
Mantalsskriven båtsman:1678 Gårda 2, Lindome sn, (O) 11)
Mantalsskriven båtsman:1679 Gårda 2, Lindome sn, (O) 12)
Mantalsskriven man:1681 Gårda 2, Lindome sn, (O) 13)
Mantalsskriven man:1682 Gårda 2, Lindome sn, (O) 14)
Mantalsskriven man:1683 Gårda 2, Lindome sn, (O) 15)
Mantalsskriven man:1684 Gårda 2, Lindome sn, (O) 16)
Mantalsskriven man:1685 Gårda 2, Lindome sn, (O) 17)
Mantalsskriven man:1686 Gårda 2, Lindome sn, (O) 18)
Mantalsskriven man:1687 Gårda 2, Lindome sn, (O) 19)
Mantalsskriven utgammal:1689 Gårda 2, Lindome sn, (O) 1)
Mantalsskriven utgammal:1690 Gårda 2, Lindome sn, (O) 20)
Mantalsskriven man:1691 Gårda 2, Lindome sn, (O) 21)
Mantalsskriven man:1692 Gårda 2, Lindome sn, (O) 22)
Mantalsskriven man:1693 Gårda 2, Lindome sn, (O) 23)
Mantalsskriven man:1694 Gårda 2, Lindome sn, (O) 24)
Mantalsskriven man:1695 Gårda 2, Lindome sn, (O) 25)
Mantalsskriven under barnen:1696 Gårda 2, Lindome sn, (O) 26)
Död:1699-05-31 Gårda, Lindome sn, (O) 27)

Barn med (~1625 - )

Barn:
Anna Andersdotter (~1670 - )
Kerstin Andersdotter (~1674 - )

Källor

1)Mantalslängd Lindome 1689
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)Mantalslängd Lindome 1669
  
4)Mantalslängd Lindome 1671
  
5)Mantalslängd Lindome 1672
  
6)Mantalslängd Lindome 1673
  
7)Mantalslängd Lindome 1674
  
8)Mantalslängd Lindome 1675
  
9)Mantalslängd Lindome 1676
  
10)Mantalslängd Lindome 1677
  
11)Mantalslängd Lindome 1678
  
12)Mantalslängd Lindome 1679
  
13)Mantalslängd Lindome 1681
  
14)Mantalslängd Lindome 1682
  
15)Mantalslängd Lindome 1683
  
16)Mantalslängd Lindome 1684
  
17)Mantalslängd Lindome 1685
  
18)Mantalslängd Lindome 1686
  
19)Mantalslängd Lindome 1687
  
20)Mantalslängd Lindome 1690
  
21)Mantalslängd Lindome 1691
  
22)Mantalslängd Lindome 1692
  
23)Mantalslängd Lindome 1693
  
24)Mantalslängd Lindome 1694
  
25)Mantalslängd Lindome 1695
  
26)Mantalslängd Lindome 1696
  
27)Död o Begravningsbok Lindome