Personakt

Anders Lundberg

Ryttare Jorred.

Generalmönstring:1689 Jorred, Fjärås (N) 1)Anders Perssons tjänare.
Ryttare No7 Anders Lundberg i första Korpralskapet under Korpral Anders Jonsson i Ryttmästare Carl Leijonrambs Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
 
Generalmönstring:1694-08 Jorred, Fjärås sn, (N) 1)Ryttare nr 6 i Korpral Anders Jönssons första korpralskap i Ryttmästare Carl Lejonrams "Fjäre Härads Kompani" i Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Generalmönstring:1708-10-05 Jorred, Fjärås sn, (N) 1)Ryttare nr 6 under Korpral Lars Vinberg första Korpralskapet vid Ryttmästare Berendt Agrels Fjäre Härads Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.

Källor

1)Generalmönsterrulla