Personakt

Anders Börjesen

Åbo Knipered.

Stämd:1648-04-20 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 53
För slagsmål
 
Stämde:1648-06-08 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 80
omnämnd:1648-09-07 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 104

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok