Personakt

Anders Svensson

Åbo Strekered "Olof Jonssonsgård".

Född:omkring 1623 1)
Mantalsskriven man:1671 Strekered, Lindome sn, (O) 2)
Mantalsskriven man:1672 Strekered, Lindome sn, (O) 3)
Mantalsskriven man:1673 Strekered, Lindome sn, (O) 4)
Mantalsskriven man:1674 Strekered, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven man:1675 Strekered, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven man:1676 Strekered, Lindome sn, (O) 7)
Mantalsskriven man:1677 Strekered, Lindome sn, (O) 8)
Mantalsskriven man:1678 Strekered, Lindome sn, (O) 9)
Mantalsskriven man:1679 Strekered, Lindome sn, (O) 10)
Mantalsskriven man:1681 Strekered, Lindome sn, (O) 11)
Mantalsskriven man:1683 Strekered, Lindome sn, (O) 12)
Mantalsskriven man:1684 Strekered, Lindome sn, (O) 13)
Mantalsskriven man:1685 Strekered, Lindome sn, (O) 14)
omnämnd:1685-03-03 Strekered, Lindome sn, (O) 15)EVIIAAAG:15 sid 26
Mantalsskriven utgammal:1686 Strekered, Lindome sn, (O) 1)
Mantalsskriven sjuklig:1687 Strekered, Lindome sn, (O) 16)
Mantalsskriven sjuklig:1688 Strekered, Lindome sn, (O) 17)
Mantalsskriven man:1689 Strekered, Lindome sn, (O) 18)
Tilldelningshållare:1689 Strekered, Lindome sn, (O) 19)Ryttare Per Andersson Hwass, i första korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Mantalsskriven utgammal:1690 Strekered, Lindome sn, (O) 20)
Mantalsskriven man:1691 Strekered, Lindome sn, (O) 21)
Mantalsskriven man:1692 Strekered, Lindome sn, (O) 22)
Mantalsskriven man:1693 Strekered, Lindome sn, (O) 23)
Mantalsskriven man:1694 Strekered, Lindome sn, (O) 24)
Tilldelningshållare:1694-08 Strekered, Lindome sn, (O) 19)Ryttaren Lars Torsson under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst,
anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
 
Mantalsskriven man:1695 Strekered, Lindome sn, (O) 25)
Mantalsskriven man:1696 Strekered, Lindome sn, (O) 26)
Mantalsskriven under barnen:1697 Strekered, Lindome sn, (O) 27)
Mantalsskriven under barnen:1698 Strekered, Lindome sn, (O) 28)
Mantalsskriven under barnen:1699 Strekered, Lindome sn, (O) 29)
Mantalsskriven under barnen:1700 Strekered, Lindome sn, (O) 30)
Mantalsskriven man:1701 Strekered, Lindome sn, (O) 31)
Mantalsskriven under barnen:1702 Strekered, Lindome sn, (O) 32)
Mantalsskriven under barnen:1703 Strekered, Lindome sn, (O) 33)
Mantalsskriven under barnen:1704 Strekered, Lindome sn, (O) 34)
Tilldelningshållare:1708-10-05 Strekered, Lindome sn, (O) 19)Ryttare nr 40 Nils Lundberg under Korpral Gustaf Adolf von Meyerhielm andra Korpralskapet vid Ryttmästare Erik Johan Meyerhjelms Kungsbacka Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst,
anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
 

Barn med

Barn:
Anders Andersson (~1676 - )
Lars Andersson (~1682 - )
Anna Andersdotter

Källor

1)Mantalslängd Lindome 1686
  
2)Mantalslängd Lindome 1671
  
3)Mantalslängd Lindome 1672
  
4)Mantalslängd Lindome 1673
  
5)Mantalslängd Lindome 1674
  
6)Mantalslängd Lindome 1675
  
7)Mantalslängd Lindome 1676
  
8)Mantalslängd Lindome 1677
  
9)Mantalslängd Lindome 1678
  
10)Mantalslängd Lindome 1679
  
11)Mantalslängd Lindome 1681
  
12)Mantalslängd Lindome 1683
  
13)Mantalslängd Lindome 1684
  
14)Mantalslängd Lindome 1685
  
15)Fjäre häradsrätt Dombok
  
16)Mantalslängd Lindome 1687
  
17)Mantalslängd Lindome 1688
  
18)Mantalslängd Lindome 1689
  
19)Generalmönsterrulla
  
20)Mantalslängd Lindome 1690
  
21)Mantalslängd Lindome 1691
  
22)Mantalslängd Lindome 1692
  
23)Mantalslängd Lindome 1693
  
24)Mantalslängd Lindome 1694
  
25)Mantalslängd Lindome 1695
  
26)Mantalslängd Lindome 1696
  
27)Mantalslängd Lindome 1697
  
28)Mantalslängd Lindome 1698
  
29)Mantalslängd Lindome 1699
  
30)Mantalslängd Lindome 1700
  
31)Mantalslängd Lindome 1701
  
32)Mantalslängd Lindome 1702
  
33)Mantalslängd Lindome 1703
  
34)Mantalslängd Lindome 1704