Personakt Antavla

Anders Andersson

Åbo Hällesåker 1 "Kärret".

Far:Anders Torstensson (Braske) (~1614 - 1693)
Mor:Andersdotter (~1620 - >1684)

Född:omkring 1648 1)
Vittnade:1668-09-24 Hällesåker 1 Kiärret, Lindome sn, (O) 2)Anders Braske i Kieret bewiste med Anders Andersen ibid. och Helle Andersen ibid. som haffuer stembt Jens Börgesen i Warbierg, Niels Knudsen i Kongsbacka, sampt Jacob Erlandsen ... witnesbyrd at på höre. Men hand icke haffde stembt de andre tuende warderingsmend som och hoss were. Och der fore bleff det icke stede.
Mantalsskriven son:1669 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 3)
Mantalsskriven son:1671 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 4)
Mantalsskriven man:1672 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven man:1673 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven man:1674 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 7)
Mantalsskriven man:1675 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 8)
Mantalsskriven man:1676 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 9)
Mantalsskriven man:1677 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 10)
Mantalsskriven man:1678 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 11)
Mantalsskriven man:1679 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 12)
Mantalsskriven man:1681 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 13)
Mantalsskriven man:1682 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 14)
Mantalsskriven man:1683 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 15)
Mantalsskriven man:1684 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 16)
Mantalsskriven man:1685 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 17)
Mantalsskriven man:1686 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 18)
Mantalsskriven man:1687 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 19)
Mantalsskriven man:1689 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 20)
Mantalsskriven man:1690 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 21)
Mantalsskriven man:1691 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 22)
Stämd:1691-10-05 Hällesåker, Lindome sn, (O) 2)EVIIAAAG:16, Sid 90, Nr 82
Tingsnotering:1691-10-06 Hällesåker 1 Kiärret, Lindome sn, (O) 2)EVIIAAAG:16 No 115
Mantalsskriven man:1692 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 23)
Mantalsskriven man:1693 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 24)
Mantalsskriven man:1694 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 25)
Mantalsskriven man:1695 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 26)
Mantalsskriven man:1696 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 27)
Mantalsskriven man:1697 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 28)
Mantalsskriven man:1698 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 29)
Mantalsskriven man:1699 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 30)
Mantalsskriven man:1700 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 31)
Mantalsskriven man:1701 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 32)
Mantalsskriven man:1702 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 33)
Mantalsskriven under barnen:1704 Hällesåker 1, Lindome sn, (O) 34)

Barn med Olofsdotter

Barn:
Börje Andersson (~1680 - 1730)
Sven Andersson

Källor

1)Mantalslängd
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)Mantalslängd Lindome 1669
  
4)Mantalslängd Lindome 1671
  
5)Mantalslängd Lindome 1672
  
6)Mantalslängd Lindome 1673
  
7)Mantalslängd Lindome 1674
  
8)Mantalslängd Lindome 1675
  
9)Mantalslängd Lindome 1676
  
10)Mantalslängd Lindome 1677
  
11)Mantalslängd Lindome 1678
  
12)Mantalslängd Lindome 1679
  
13)Mantalslängd Lindome 1681
  
14)Mantalslängd Lindome 1682
  
15)Mantalslängd Lindome 1683
  
16)Mantalslängd Lindome 1684
  
17)Mantalslängd Lindome 1685
  
18)Mantalslängd Lindome 1686
  
19)Mantalslängd Lindome 1687
  
20)Mantalslängd Lindome 1689
  
21)Mantalslängd Lindome 1690
  
22)Mantalslängd Lindome 1691
  
23)Mantalslängd Lindome 1692
  
24)Mantalslängd Lindome 1693
  
25)Mantalslängd Lindome 1694
  
26)Mantalslängd Lindome 1695
  
27)Mantalslängd Lindome 1696
  
28)Mantalslängd Lindome 1697
  
29)Mantalslängd Lindome 1698
  
30)Mantalslängd Lindome 1699
  
31)Mantalslängd Lindome 1700
  
32)Mantalslängd Lindome 1701
  
33)Mantalslängd Lindome 1702
  
34)Mantalslängd Lindome 1704