Personakt Antavla

Anders Olofsson

Far:Olof

Stämd och stämde:1668-01-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 1)Noch haffde Dirrick Bex, med kaldzmand Lars Mogensen i Clausbierg, och Hans Andersen i Haebierg, ladet hidsteffne Per Hansen i Allafors och Börge Andersen ibid. angaaande et ållafiske som nu anden gaard under bruges. Men det han Trip har i sin jordebog opfört og med rette ligger til Per och Börges gaard, och eskar deris hiemmel, hure det ehr kommet der i fra gaarden, med widnen til et andet ting.
Mötte bönderne och sagde at det haffuer waeret der i fraa gaarden saa lange, well 40 åhr, och inted de kunde wida hure det til fore der med ehr til gååat, som de well med sogne witne kunde bewisa. Och haffde med kaldzman Ambjörn Persson i Lerberg och Hans Bendtsen ibid. ladet hidsteffne dem som brugat samme ållafisket nembl: Anders Jensen i Hielmeröd, Erik Hansen ibid. Anders Olsen ibid. med deris medfölgere at fremlegge deris besked at bruge det och reigta förste ting.
 
Mantalsskriven man:1669 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1670 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1671 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1672 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1673 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1674 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1675 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1676 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 9)
Död:omkring 1676 Hjälmared 7, Älvsåker sn, (N) 10)

Barn med (- ~1678)

Barn:
Andersson (~1656 - )
Karin Andersdotter (~1658 - )
Kerstin Andersdotter (~1661 - )
Andersdotter
Andersdotter

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Mantalslängd Älvsåker 1669
  
3)Mantalslängd Älvsåker 1670
  
4)Mantalslängd Älvsåker 1671
  
5)Mantalslängd Älvsåker 1672
  
6)Mantalslängd Älvsåker 1673
  
7)Mantalslängd Älvsåker 1674
  
8)Mantalslängd Älvsåker 1675
  
9)Mantalslängd Älvsåker 1676
  
10)Mantalslängd Älvsåker 1677