Personakt

Anders Olofsen

Stämd:1649-04-05 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 1)AIa:3 sid 158

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok