Personakt

Anders Andersen

Åbo Solid.

Stämde:1646-09-10 Frebo 2 "Solid", Älvsåker sn, (N) 1)Henrich Madsen i Adzerdal och Anders Anders: i Solly steffnde Jens Olsen och Per Madsen i Hielmeröd for offuerhörelse med skijtzning, som lensmanden Helle i Höijland dem forre angaff.

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok