Personakt

Anders Helgesson

Åbo Kärra, Fjärås.

Mantalsskriven man:1662 Kärra, Fjärås sn, (N) 1)
Mantalsskriven man:1663 Kärra, Fjärås sn, (N) 2)
Tingsnotering:1668-05-28 Kärra, Fjärås sn, (N) 3)Per Nilssen i Nödekil hafde med stefningsmand Mogens Persson i Ellenes, och Lars Arvidsson i Nödekil, ladit hit stefne Anders Hellesen i Kierra och sin gaardbo Olle med witnesbyrd, den tuistade gårde part angaar.
Fremstod Lars Persson i Annabo, och wandt, at Per Lasseson bode paa Kierra gård, och hans moder hafde kiöbt samme part, till hanem, ... meget det var, hand icke wandt,
Anders Jörgensen i Nödekill, wandt, efter lagen, at förut nämde Per Lassesson bode paa samme Kierra gård, på huilken part det war weat hand icke.
Anders Hellesen i Kierra mötte, och fremlagde et gammelt skiöde och nogre andre meget gamble kiöbebreffur som hand dem kalder. Och samtöckte samfrender, nambl:
Mogens Svendsen i Karsjö, Anders Torgiersen i Sinekulla, Tore ibd, Olle Larssen i Hjelmen, Anders Bendtsen i Baltaröd, och Joen Joensen i Jioröd.
Per Nielsen och sin broder steffnte paa sin side, nambl:
Lars Persen, Lars Larssen Anabo, Helle Andersen i Staubor, Per Persen i Gressla, Tore Persen ibd, och Arfuid Bendtsen i Smedinge.
 
Åtteman:1668-08-06 Kärra, Fjärås sn, (N) 3)Carl Mogensen i Torkelstrup boendis, lod wed lansmanden Per Stud, begiera och aff retten stede otte som kand grandska och forfare de huse som forefindis paa Torkelstorp gaard hure de sen bebyggede som en bundegaard bör at waere och dette med flid at efterkomme som de wille antsuare under deris fuldzmaall, nembl: Joen Jensen i Gioröd, Mogens Svendsen i Kaarsjö, Anders Hellesen i Kiera, Tore Larsen i Sevekulla, Lars Tostensen i Fauröd, Anders Bentsen i Balteröd, Olle Erichsen i Snogetorp och Olle Torkelsen i Sundstorp.
Mantalsskriven man:1669 Kärra, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1670 Kärra, Fjärås sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1671 Kärra, Fjärås sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1672 Kärra, Fjärås sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1673 Kärra, Fjärås sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1674 Kärra, Fjärås sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1675 Kärra, Fjärås sn, (N) 10)
Mantalsskriven man:1676 Kärra, Fjärås sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1677 Kärra, Fjärås sn, (N) 12)
Död:omkring 1678 Kärra, Fjärås sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1678 Kärra, Fjärås sn, (N) 14)

Barn med Ingeborg

Barn:
Börje Andersson (~1660 - ~1683)
Andersdotter (~1663 - )
Helge Andersson (~1664 - )

Källor

1)Mantalslängd Fjärås 1662
  
2)Mantalslängd Fjärås 1663
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok
  
4)Mantalslängd Fjärås 1669
  
5)Mantalslängd Fjärås 1670
  
6)Mantalslängd Fjärås 1671
  
7)Mantalslängd Fjärås 1672
  
8)Mantalslängd Fjärås 1673
  
9)Mantalslängd Fjärås 1674
  
10)Mantalslängd Fjärås 1675
  
11)Mantalslängd Fjärås 1676
  
12)Mantalslängd Fjärås 1677
  
13)Mantalslängd Fjärås 1679
  
14)Mantalslängd Fjärås 1678