Personakt

Anders Larsson (Hielm)

Båtsman No:45, 1742-1745.

Född:1700 Älvsborgs län, (P) 1)
Antagen i tjänst:1742-03-29 2)
Generalmönstring:1745 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)sjuk och oduglig till vidare tjänst efter berättelse. Får avsked efter rotens begäran.
Afskedad:1745-02-15 2)GMR 1745: " ---- antagen d 29 martii 1742: Anders Larss Hiellm, född i Elfsborgs Län 1742, 42 år gammal; Abs: Siuk, och odugl. till widare tienst efter berättelse: får afskied efter rotens begäran (15 febr 1745)"

Källor

1)Hallands Båtsmansregister
  
2)Båtsmansrulla
  
3)Båtsmansrulla Hallands 4:e enrolleringskompani 1745