Personakt

Anders Persson

Stämd:1648-04-20 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 53
För slagsmål
 
Stämd:1648-06-08 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 80
Åtteman:1648-09-14 Knipered, Lindome sn, (O) 1)AIa:3 sid 110
Rusthållare:från 1658 Knipered, Lindome sn, (O) 2)Hans Silverduvas 6:e knektrote om 5 mantal
Vittnade:1669-04-22 Knipered, Lindome sn, (O) 1)Nils Andersen i Kniberöd, hans steffningsmend som hafuer stembt arfuingre och ... til ... ibm: efter deres attest, och pengene som til dennem ehr udlagte ehr 201 D 24 öre for en sietthe part i hertuggården i Kniberöd och i den sietthe part bekiende Mogens Markusson i Kniberöd, at hand hafuer soldt Niels Andersen en ottende part til arf och eijendomb. Noch Anders Persson och Jens Nielsson i Kniberöd, och sagde at de intet ehr god for at lösa den stora summa, det sagde Anders, och Jens sagde at hand icke bekommer penge til denne ... Niels Andersen ehr dömbt til den jord som melt ehr

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Roterings och utskrivningslängd Halland 1658