Grisebo Heden, Älvsåker sn, (N)

övre
Skogsbo yttre rote
vid Hjelmared
Även kallat Grisebo Ryarebäck